O nama

Istorijat Ustanove

Godine 1953./54. pod patronatom opštine Danilovgrad osnovano je prvo zabavište. Zabavište broji 38-oro djece na poludnevnom boravku, a rad sa njima organizuju učitelji. Zabavište radi kao jedna vaspitna grupa, a jedna od prvih učiteljica u zabavištu je Milka Stojanović, dok je Đina Kaluđerović brinula o dječijoj ishrani.

Vremenom zabavište dobija naziv vrtić i pripaja se osnovnoj školi „Vuko Jovović“ u Danilovgradu.

Školske 1984./85. vrtiću „Irena Radović“ pripaja se vrtić „Zora Šaranović“ u Spužu koji je osnovan 1974. god. Nova zgrada vrtića svečano je otvorena 29. novembra 1984. godine. Prvi direktor JPU „Irena Radović“ Danilovgrad je Mirjana Brajović.

Školske 2001./02. otvaraju se dva područna odjeljena na Ždrebaoniku i u Donjem Selu. Oba područna odjeljenja smještena su u prostorijama OŠ „Vuko Jovović“ i rade u poludnevnom boravku kao mješovite grupe.

01.01.2011. imenovan je novi direktor JPU „Irena Radović“ Dušanka Ulama.

01.09.2011. otvorene su jaslice u okviru JPU „Irena Radović“ Danilovgrad (dvije vaspitne grupe).

01.09.2012. realizovan je još jedan prethodno planirani projekat tj. adaptacija i proširenje vaspitne jedinice „Zora Šaranović“ u Spužu.

30.04.2013. održana je proslava povodom 60-tog rođendana JPU „Irena Radović“.

U JPU „Irena Radović“ došlo je do napretka u radu gdje su u okviru projekta „Interaktivni centri za rano i predškolsko obrazovanje“ edukovani vaspitači JPU „Irena Radović“. U skladu sa strategijom ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa „UNESCO“, realizuje pilot projekat „Interaktivni centri za rano i predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

Školske 2014./15. god. otvorena je još jedna jaslena vaspitna grupa uz proširenje i adaptaciju postojećih kapaciteta.

Školske 2015/2016. godine mali  broj djece uslovio je zatvaranje vaspitne jedinice "Donje Selo" a otvaranje nove vaspitne jedinice "Novo Selo" u prostorijama područnog odjeljenja JU OŠ "Njegoš" Spuž. Otvaranju  vaspitne jedinice  "Novo Selo" doprinio je projekat " Interaktivne službe"  u toku čije realizacije smo uspjeli da  "pronađemo djecu" i da brojkom od 22 djece koja su bila obuhvaćena projektom otvorimo novu vaspitnu jedinicu.

U decembru mjesecu 2016 godine završena je realizacija projekta "Energetska efikasnost" koji je finansiralo Ministarstvo ekonomije u okviru druge faze projekta zajedno sa Ministarstvom prosvjete.

Školske 2016/2017 godine otvorena renovirana i novoopremljena kuhinja u centralnom objektu koja je finansirana od strane ambasade Japana- donacijom vrijednosti od 60 000 eura.

Školske 2016/2017 godine na niivou JPU "Irena Radović" u Danilovgradu upisano je 470-oro djece dok je broj stalno zaposlenih  zaposlenih 40.