Korisne informacije

JPU “Irena Radović“ matična jedinica Danilovgrad  posjeduje četiri vaspitne jedinice i broji ukupno 560 djece i 52 zaposlenih. Prostire se na 1319 m² i raspolaže sa 556 m² radnog prostora.

Detalji i lokacije:

 

Vaspitna jedinica Irena Radović

Irena Radović raspolaže radnim prostorom od 396 m² i ukupnim od 1112 m².

Vaspitna jedinica Zora Šaranović, Spuž

Vaspitna jedinica „Zora Šaranović“ Spuž je u vlasništvu JPU „Irena Radović“ Danilovgrad i raspolaže radnim prostorom od 110 m² i ukupnim od 157 m².

Br. djece:
Mlađa vaspitna grupa - 38
Starija vaspitna grupa - 49
Ukupno: 87

Vaspitna jedinica Ždrebaonik

Vaspitne jedinice „Ždrebaonik“ i „Donje Selo“ smještajno su u sklopu postojeće Osnovne škole „Vuko Jovović“ Danilovgrad i raspolaže radnim prostorom od 30 m².

Br. djece:
Mješovita grupa - 19

Vaspitna jedinica Novo Selo